Ples

Korenine tega plesa segajo v leto 1930, ko je bil v modi povsem nov ples z imenom swing. Swing je pomenil prvo prehodno obdobje k novim plesnim oblikam. Temu plesu je sledil nov popularen ples boogie, ki je v svetu postal znan okoli leta 1938. Glasbeno in plesno se je boogie raz­vil iz bluesa, čeravno je ritem boogieja, v nasprotju z blue­som, trd in motoričen. Boogie je predvsem glasbena stva­ritev in šele nato plesna. Najprej so boogie plesali v Harle­mu, črnski četrti New Yorka. Prvi plesalci so bili črnci, ki so ga najpogosteje plesali ob svojih praznikih. Šele pozne­je so ta ples z navdušenjem prevzeli tudi belci. Novi plesi, ki jih je ustvarjala takrat popularna glasba boogie-woogie, so se imenovali različno. V Evropi se je okoli leta 1940 govorilo o modernih plesih kot so: behop, jitterbung in jive. Angleži so jive koreografsko preobliko­vali, tako da je postal priljubljen in domala nepogrešljiv del plešoče mladine. Vsa družina plesov na glasbo boogie-woogie se je obli­kovala skozi različne razvojne stopnje.

comedimagrirelapancia.net/